Szociális ellátás

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁPOLÓ-GONDOZÓ OTTHONA

Az otthon fogyatékos felnőttek számára biztosít teljes körű ellátást. A 15, fürdőszobával ellátott szoba közül 4 kerekes székes használatra is alkalmas. Az intézmény rendelkezik a működéséhez szükséges konyhával, közösségi és terápiás helyiségekkel, két teakonyhával, torna teremmel, mosodával. A létesítményhez 3200 nm park tartozik.

Az Intézmény ellátottai rendszeresen részt vesznek művészetterápiás foglalkozásokon. Néptánc és visszajátszó improvizációs technikával, egyéb kreativitást fejlesztő foglalkozásokkal segítjük mindennapjaikat, konfliktuskezelésüket, társadalmi integrációjukat.

A Regens Wagner Intézmény gyógypedagógiai eszközei, módszerei elsősorban a habilitációra irányulnak. Ápoló- gondozó, egészségmegőrző munkánk kapcsolódik a fejlesztő, gyógypedagógiai és terápiás ellátáshoz. Teljes ellátás keretében gondoskodunk a felnőtt fogyatékkal élő személyekről, akik hosszú távú életközösségben élnek nálunk.

A fogyatékos személy számára az állapotának megfelelő önállóság és döntési lehetőség, az autonómia elve életének szinte bármely aspektusában biztosított. Arra törekszünk, hogy biztonságot és családias hangulatot teremtsünk. Az ápolási és gondozási tevékenység, valamint a foglalkoztatás során figyelembe vesszük az egyén személyes képességeit, igényeit, korlátait és olyan egyénre szabott gondozást nyújtunk, amely során személyisége kibontakozhat.

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI INTÉZMÉNYE

A nappali ellátás saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, fogyatékosságuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, foglalkoztatásra.

 

FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÁTMENETI ELHELYEZÉSE

A Regens Wagner Otthon átmeneti elhelyezés esetén ideiglenes jelleggel a bentlakásos intézményének megfelelő teljes körű ellátást biztosít. Átmeneti elhelyezést azok a 18. életévüket betöltött fogyatékos személyek vehetnek igénybe, akiknek ellátása családjukban átmenetileg nem biztosított, vagy azt a család tehermentesítése teszi indokolttá.

 

TÁMOGATOTT LAKHATÁS

A támogatott lakhatás, az ellátott önálló döntése, szükséglete, képességei, készségei maximális figyelembevételével biztosít lakhatási, illetve egyéb szociális szolgáltatásokat. Megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a fogyatékos emberek nyitottabb, természetesebb, családiasabb életmódot alakítsanak ki önmaguk számára, személyesebb bánásmódot és nagyobb autonómiát tesz lehetővé.

FEJLESZTŐ FOGLALKOZTATÁS

A fejlesztő jogviszonyban vagy Mt. szerint végzett tevékenységet segítők szervezik és irányítják.

Foglalkoztatási területek:

– kerámia termékek gyártása
– textiláru gyártása
– szövés
– ajándéktárgyak készítése
– gyógynövénytermesztés
– elektromos vezetékek kötegelése
– használt eszközök bontása

A műhelyekben előállított, versenyképes termékek, saját standon, vásárokon, piacokon valamint bizományosi szerződéssel kerülnek értékesítésre.

Share This
Megszakítás